فراموش کردن رمز عبور !

  آزمایشگاه

اس ام اس آذران  برنامه نویسی ماژول های تخصصی را در برنامه کاری خود دارد

از جمله این ماژولها که بسته به نوع حرفه به کاربران ارئه میشود

ماژول کارخانجات و اداره ها - ماژول تخصصی دفاتر بیمه - ماژول آژانس های هواپیمایی

ماژول مخصوص مدارس - ماژول قرض الحسنه - و ماژول مخصوص آزمایشگاه ها